İNOVASYON

Karem Emprime; ileri sürülen, geliştirilen fikirleri değerlendirmekte, kendine rekabet gücü kazandıracak olan inovasyon kavramına şirketin öncelikli disiplinleri arasında yer vermektedir. Kullanılan Makinelerin Teknolojileri 21. yy’ın en büyük işletme trendi olan inovasyonun göz ardı edilmediğinin bir göstergesidir. İnovasyonu sadece verimliliği arttırmak adına değil, yeni iş modelleri denemek, yeni pazarlar keşfetmek ve değer yaratan ürünler geliştirmek amacıyla da kullanmaktadır.

;